balanta.gif

23 iulie ora 12 – Congres aniversar la Deva – Casa de cultura, etaj 1, amfiteatrul Liviu Oros.

==========================================================

INFORMAȚII

Acte necesare înscrierii

  1. Copii după actele de identitate şi stare civilă – xerox
  2. Dovada calităţii de licenţiat în drept – xerox
  3. Certificat de cazier din care să rezulte că nu vă găsiţi în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de art. 13 din Legea nr. 51/1995, replublicată – original
  4. Două fotografii color – 3×4 cm;
  5. Taxă de înscriere (o donaţie de min. 2.000 RON);
  6. Certificat medical (clinic sănătos, nu este în evidenţă cu boli cronice neuropshihice şi contagioase) – original;

Calitatea de AVOCAT DEFINITIV se dobândeşte conform art. 20 alin. 1, 2, 5 din Legea nr. 51/1995, republicată.